Tin mới nhất: Thuế chuyển quyền sử dụng đất là gì?

Bạn đang là người sỡ hưu 1000m2 đất thổ cư nhưng có dự định chuyển nhượng lại cho con cái hoặc bán đi mà lại không hiểu các thủ tục thuế chuyển quyền sử dụng đất là gì và mức phí đóng bao nhiêu phần trăm. Đừng lo, bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin cần thiết nói trên.

Khái niệm Thuế chuyển quyền sử dụng đất là gì?

Theo quy định của pháp luật thì thuế chuyển quyền sử dụng đất chính là thuế đánh trên việc chuyển đổi, chuyển nhượng cho người khác để được quyền sử dụng đất của mình theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, loại thuế này được trực thu nhằm huy động vào ngân sách Nhà nước một phần thu nhập của người sử dụng đất khi chuyển quyền sử dụng đất.

Bạn đang là người sỡ hưu 1000m2 đất thổ cư nhưng có dự định chuyển nhượng lại cho con cái hoặc bán đi mà lại không hiểu các thủ tục thuế chuyển quyền sử dụng đất là gì và mức phí đóng bao nhiêu phần trăm. Đừng lo, bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin cần thiết nói trên.

Những trường hợp sau đây không thuộc diện chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất:

  1. Nhà nước giao đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo quy định của pháp luật;
  2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại đất được giao cho Nhà nước hoặc Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật;
  3. Chuyển quyền sử dụng đất cho người được thừa kế theo quy định của pháp luật;
  4. Người trong cùng hộ gia đình chuyển quyền sử dụng đất cho nhau khi tách hộ; vợ, chồng chuyển quyền sử dụng đất cho nhau khi ly hôn;
  5. Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh bất động sản thuộc đối tượng nộp thuế doanh thu và thuế lợi tức;
  6. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cho thuê đất thuộc đối tượng nộp thuế doanh thu và thuế lợi tức.

Trên đây là tất cả những thông tin quan trọng liên quan thuế chuyển quyền sử dụng đất, hi vọng sẽ mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho bạn đọc.

theo saigon2hanoi