Tìm hiểu công ty và bảng giá chứng khoán Trí Việt như thế nào?

Tìm hiểu về công ty chứng khoán Việt Trì hiện nay là tiền thân của CTCP chứng khoán Thái Bình Dương được thành lập vào ngày 22/12/2006. Nhưng cho đến ngày 09/06/2015 thì công ty mới chính thức chấp nhận giao dịch cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với kí hiệu mã TVB, hoạt động với các ngành nghề kinh doanh:môi giới chứng khoán; lưu ký chứng khoán.

Tiền thân của công ty cổ phần tập đoàn Quản lý Tài Sản Trí việt  – được biết do công ty mẹ đã tổ chức đăng kí bán 2.000.000 cổ phần cụ thể như sau:

– Tên công ty thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần tập đoàn Quản lý Tài Sản Trí Việt
– Mã chứng khoán: TVB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.070.831 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 74,4%
– Tổng số cổ phiếu đăng ký bán là 2.000.000 cổ phần
– Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch bán: 16.070.831 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 66,17%
– Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện bán cổ phiếu theo kế hoạch.
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến giao dịch: 17/06/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/07/2019

Tìm hiểu công ty và bảng giá chứng khoán Trí Việt như thế nào?

(Truy cập webisite: banggia.tvsc.vn)

Thống kê giao dịch

Ngày Giá Thay đổi Khối lượng
18/06/2019 17,300 -50 (-0.29%) 31,900
17/06/2019 17,350 -200 (-1.14%) 56,030
14/06/2019 17,550 50 (+0.29%) 96,140
13/06/2019 17,500 300 (+1.74%) 93,110
12/06/2019 17,200 200 (+1.18%) 70,910

 

Chỉ số tài chính Quý 2/201801/04-30/06CKT/ĐL Quý 3/201801/07-30/09CKT/ĐL Quý 4/201801/10-31/12CKT/ĐL Quý 1/201901/01-31/03CKT/ĐL
EPS của 4 quý gần nhất 1,131.00 1,238.00 1,291.00 1,308.00
BVPS cơ bản 11,537.00 11,044.00 11,358.00 11,789.00
P/E cơ bản 19.45 23.11 18.74 14.37
ROS 61.67 52.70 42.77 47.60
ROEA 10.10 11.00 11.37 10.43
ROAA 8.27 8.85 8.75 7.68