Khái niệm hợp đồng xây dựng là gì?

Bạn đang có dự định góp vốn làm chung với bạn bè hay một đối tác nào đó để xây dựng nhà cửa để bán. Vậy bạn cần chú ý gì khi làm hợp đồng xây dựng và các điều khoàn pháp lý ra sao để đúng với pháp luật, hãy đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về khái niệm hợp đồng xây dựng là gì?

Định nghĩa hợp đồng xây dựng là gì?

Hợp đồng xây dựng là loại hợp đồng được kí kết thỏa thuận giữa hai bên nhận thầu và giao thầu. Theo đó, bên nhận thầu phải thực hiện tất cả các nghĩa vụ thực hiện và bàn giao cho bên giao thầu một phần hoặc toàn bộ công trình xây dựng theo đúng yêu cầu của bên giao thầu trong thời hạn nhất định mà hai bên đã kí kết trước đó và được ghi cụ thể trên hợp đồng.

Đối với bên giao thầu cũng có nghĩa vụ bàn giao cho bên nhận thầu các số liệu, tài liệu, yêu cầu về khảo sát, thiết kế, mặt bằng xây dựng, vật liệu xây dựng và vốn đầu tư đúng tiến độ. Đồng thời phải thực hiện các công việc liên quan nghiệm thu và thanh toán phí khi công trình đã hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ.

Tất cả hợp đồng thầu xây dựng phải được ký kết bằng văn bản và có hiệu lực trước pháp luật nếu xãy ra kiện tụng.

Bạn đang có dự định góp vốn làm chung với bạn bè hay một đối tác nào đó để xây dựng nhà cửa để bán. Vậy bạn cần chú ý gì khi làm hợp đồng xây dựng và các điều khoàn pháp lý ra sao để đúng với pháp luật, hãy đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về khái niệm hợp đồng xây dựng là gì?

Pháp luật cũng đã đưa ra các quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Trên đây là toàn bộ các thông tin liên quan về hợp đồng xây dựng có thể giúp bạn có thêm kiến thức hữu ích. Nếu bạn đang gặp rắc rối liên quan các vấn đề hợp đồng cần nên tìm luật sư hoặc người có kinh nghiệm để hỗ trợ nhé.

Theo saigon2hanoi