Hiểu đúng về đất thổ cư và đất đô thị là gì

Bạn có bao giờ phân biệt được định nghĩa đất đô thị là gì, đồng thời sự khác nhau về đất thổ cư và đất đô thị hay cần lưu ý gì khi mua bán bất động sản trong các thành phố lớn như Tphcm, Hà Nội… Bài viết dưới đây sẽ giải quyết các thắc mắc trên đây của bạn.

Khái niệm đất đô thị là gì?

Đất đô thị là đất nội thành, nội thị, thị trấn, và đất ngoại thành, ngoại thị xã đã có quy hoạch phát triển đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai.

Ngoài ra, đất đô thị được pháp luật phân thành các loại sau đây:

  1. Đất sử dụng vào mục đích công cộng.
  2. Đất sử dụng cho quốc phòng, an ninh.
  3. Đất ở.
  4. Đất chuyên dùng.
  5. Đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp.
  6. Đất chưa sử dụng.

Bạn có bao giờ phân biệt được định nghĩa đất đô thị là gì, đồng thời sự khác nhau về đất thổ cư và đất đô thị hay cần lưu ý gì khi mua bán bất động sản trong các thành phố lớn như Tphcm, Hà Nội... Bài viết dưới đây sẽ giải quyết các thắc mắc trên đây của bạn.

Tại Điều 37 có quy định cụ thể về việc chuyển đổi tên sử dụng đất đô thị:

1- Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất đô thị làm tại Uỷ ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện.

2- Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đô thị làm tại Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3- Người chuyển quyền sử dụng đất đô thị phải nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định pháp luật.

Lưu ý: Việc chuyển quyền sử dụng đất đô thị thuộc quyền sử dụng của nhiều chủ phải được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các chủ sử dụng đất đó.

Trên đây là toàn bộ các thông tin cần thiết quan trọng giúp bạn có thể hiểu rõ hơn về đất đô thị. Việc mua bán bds đô thị bạn cần thật sự cẩn thận vì những giấy tờ liên quan rất phức tạp hoặc bạn cũng có thể tìm người có kinh nghiệm hỗ trợ nhé.

 

Theo saigon2hanoi