Diễn giải ý nghĩa công trình xanh là gì?

Hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đã hưởng ứng việc xây dựng công trình xanh nhưng lại không hiểu biết ý nghĩa của điều này. Bài viết này sẽ diễn giải ý nghĩa công trình xanh là gì và tổng hợp các công trình xanh tiêu chuẩn quốc tế đang hiện hành của Việt Nam.

Diễn giải ý nghĩa công trình xanh là gì?

Khái niệm Công trình Xanh xuất hiện ngày càng nhiều và trở thành tiêu chuẩn chung cho các công trình công cộng sau này, do Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ (United States Green Building Council- viết tắt là USGBC) đặt ra.

Công trình xanh chính là việc khi đưa vào sử dụng năng lượng và vật liệu, giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường; đồng thời được thiết kế để có thể hạn chế tối đa những tác động không tốt của môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường tự nhiên.

Hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đã hưởng ứng việc xây dựng công trình xanh nhưng lại không hiểu biết ý nghĩa của điều này. Bài viết này sẽ diễn giải ý nghĩa công trình xanh là gì và tổng hợp các công trình xanh tiêu chuẩn quốc tế đang hiện hành của Việt Nam.

Hội đồng Công trình xanh thế giới (WGBC) cũng đưa ra các tiêu chí sau đây để chứng tỏ đó là một công trình xanh:

  • Sử dụng hiệu quả năng lượng, nước và các tài nguyên khác
  • Có khả năng sử dụng năng lượng thay thế như năng lượng mặt trời.
  • Có giải pháp hạn chế ô nhiễm, phế thải và tái chế, tái sử dụng
  • Đảm bảo chất lượng không khí của môi trường bên trong công trình
  • Sử dụng vật liệu không độc hại, có trách nhiệm và bền vững
  • Tính đến yếu tố môi trường trong thiết kế, thi công và vận hành
  • Tính đến chất lượng cuộc sống trong thiết kế, thi công và vận hành
  • Thiết kế đảm bảo phù hợp với biến đổi của môi trường

Trên đây chính là những tiêu chuẩn xanh trên thế giới. Ngoài ra, Hội đồng công trình xanh Việt Nam (VGBC) cũng có những tiêu chuẩn xanh riêng cho phù hợp với điều kiện trong nước.

Theo saigon2hanoi