Có phải bạn đang thắc mắc quy hoạch chi tiết 1/2000 là gì?

Thông thường khi cầm một tờ giấy bản quy hoạch đất đai hay liên quan tới bất động sản hay ghi dòng chữ “bản đồ thu hoạch 1/2000”. Có phải bạn đang thắc mắc quy hoạch chi tiết 1/2000 là gì và không hiểu ý nghĩa của nó ra sao, bài viết này sẽ giúp bạn giải quyết được câu hỏi trên.

Khái niệm quy hoạch chi tiết 1/2000 là gì?

Theo quy định của pháp luật thuộc khoản 2 tại Điều 11 và khoản 2 Điều 24 của Bộ Luật Xây dựng có quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị gồm hai loại, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Quy hoạch chi tiết 1/2000 là một bản vẽ hay hình ảnh thu nhỏ lại của toàn bộ chi tiết xây dựng đô thị, chung cư theo tỷ lệ 1/500 và phải phù hợp với quy hoạch chung do chính quyền địa phương tổ chức lập.

Thông thường khi cầm một tờ giấy bản quy hoạch đất đai hay liên quan tới bất động sản hay ghi dòng chữ "bản đồ thu hoạch 1/2000". Có phải bạn đang thắc mắc quy hoạch chi tiết 1/2000 là gì và không hiểu ý nghĩa của nó ra sao, bài viết này sẽ giúp bạn giải quyết được câu hỏi trên.

Ngoài ra, đối tượng và thời gian lập quy hoạch chi tiết sẽ phải nêu rõ, cụ thể đối tượng của quy hoạch chi tiết 1/2000 và 1/500 giúp các cấp chính quyền quản lý xây dựng theo quy hoạch (quản lý chỉ giớixây dựng, quản lý về sử dụng đất, quản lý về mật độ…).

Mặt khác, một dự án đầu tư xây dựng có rất nhiều cách phân loại, theo quy mô và tầm quan trọng có dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C, theo tính chất thì có thể phân ra dự án khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vui chơi giải trí.

Trên đây là toàn bộ những kiến thức cơ bản về quy hoạch chi tiết 1/2000 là gì và cơ quan nào có quyền thực thi pháp luật liên quan. Để hiểu rõ hơn bạn nên tìm người có kiến thức chuyên môn để được tư vấn cụ thể.

theo saigon2hanoi