1000 người đã hiểu sai về “bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì”

Một kết quả thật bất ngờ theo khảo sát về sự hiểu biết pháp luật nước Việt Nam, 1000 người đã hiểu sai về “bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì” chắc bạn sẽ là người 1001. Hãy cùng tìm hiểu khái niệm, trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan vấn đề nêu trên nhé.

Định nghĩa bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì?

Theo quy định của pháp luật thì bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là trách nhiệm dân sự của bên có lỗi (cố ý hoặc vô ý) gây hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, gây hại đến danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc các chủ thể khác.

Xét trên nguyên tắc cơ bản thì bên vi phạm pháp luật gây thiệt hại phải có nghĩa vụ bù đắp toàn bộ thiệt hại mà bên bị hại đang phải gánh chịu.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là nghĩa vụ thực thi trách nhiệm bồi thường với những gì mình gây ra cho bên bị hại. Nếu không thực hiện bồi thường sẽ bị kết vào hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý đúng theo các quy đinh.

Thiệt hại ngoài hợp đồng là những thiệt hại gây ra không phải do vi phạm nghĩa vụ có thoả thuận trong hợp đồng mà là do vi phạm pháp luật, do tội phạm.

Một kết quả thật bất ngờ theo khảo sát về sự hiểu biết pháp luật nước Việt Nam, 1000 người đã hiểu sai về "bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì" chắc bạn sẽ là người 1001. Hãy cùng tìm hiểu khái niệm, trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan vấn đề nêu trên nhé.

Bạn có thể bồi hoàn thiệt hại ngoài hợp đồng theo nguyên tắc dưới đây:

a. Toàn bộ và kịp thời: Đôi bên có thể trao đổi thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, hiện vật hoặc thực hiện một công việc, về phương thức bồi thường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

b. Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường, nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình.

c. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì người bị thiệt hại hoặc người gây thiệt hại có quyền yêu cầu toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

Lời khuyên: Nếu bạn gây ra lỗi lầm với ai đó thì hãy cố gắng sửa chữa lỗi lầm để bù đắp lại thiệt hại cho bên bị hại, tuyệt đối không nên bỏ chạy hoặc cố tình không thực hiện nghĩa vụ bồi thường vì sẽ bị truy cứu hình sự và bị kết tội theo các quy định của pháp luật.

Hãy trở thành công dân lương thiện và văn minh để giúp đỡ lẫn nhau nhằm xây dựng nếp sống văn minh như ca dao tục ngữ “gieo nhân nào gặt quả đấy”. Dù bạn có thể thoát được sự truy cứu từ cơ quan pháp luật nhưng bạn sẽ không thể thoát được tòa án nhân quả.

Hi vọng những chia sẻ trên đây về “bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì” sẽ mang lại cho bạn được nhiều kiến thức và bài học bổ ích trong cuộc sống.

Theo saigon2hanoi